Header

Menu

Album cover of A Treasury of Irish Song
1996

A Treasury of Irish Song

 
1
Coinleach Ghlas An Fhomair
Clannad
 
3
Colm Cille Na Feile
Maighread Ni Dhomhnaill
 
4
Jimmy mo Mhile Stór
Dolores Keane
 
5
The Wee Lass On The Brae
Triona Ni Dhomhnaill
 
6
Aisling Gheal
Iarla O Lionaird
 
7
Donall O Conaill
Deirbhile Ni Bhrolchain
 
8
Out Of The Window
Aine Ui Cheallaigh
 
9
Is Fada Liom Uaim i
Maighread Ni Dhomhnaill
 
10
Rince Philib A Cheoil
Clannad
 
11
Galway Bay
Dolores Keane
 
12
A Stor, A Stor, A Ghra
Deirbhile Ni Bhrolchain
 
13
An Clar Bog Deil
Mairead Ni Mhaonaigh
 
14
When I Was A Fair Maid
Triona Ni Dhomhnaill
 
15
A Chumaraigh Aoibhinn O
Aine Ui Cheallaigh
Releases
CD
Music Club
MCCD 278