Share To
Search
Follow Mary Black
Song of the Day
by Phil Colclough
Photo Highlight
Video Highlight
Music Player
Open Music Player
Select Theme

Home > Discography > Songs and Lyrics > An Ciarraíoch Mallaithe

Songwriter(s): Traditional

Lyrics

Má leanaim go dian tú siar chun Cairibreach
Caillfead mo chiall mura driallfair abhaile liom,
óró, bead ag sileadh na ndeor.
Ná tar im dheoidh gan mórchuid airgid,
stampa Rí Shacsain go cruinn i dtaisce agat,
óró, i gcomhair costais an róid.
Ní bheidh cloig ar ár ndornaibh ó rómhar na ngarraithe
ná ó chruachadh na móna ná an fómhair á leathadh orainn,
beidh rince fada againn más é is fearra leat,
ór agus airgead, ól agus beathuisce,
óró, fad a mhairfimid beo.

Do shiúlfainn an saol go léir is an Bhreathnaisc leat
is níorbh fhearr liom bheith in Éirinn ag éisteacht Aifrinn,
óró, nó i Sasana Nua.
Ach ná creidim ód' bhéal dhá dtrian dá nabrann
mar is fear magaidh thú 'bhíos ag mealladh ban
óró, le do reacaireacht spóirt.
A chumann mo chléibhe is a réaltan mhaisealach,
ní neosfainn bréag ó m' bhéal ar chapall duit
ar eagla an pheaca is go mbeimis damanta.
Grá atá ceangailte im lár nach scarfainn leat
óró go dtéad síos faoin bhfód.

Available on

Séamus Begley & Jim Murray - Ragairne Other Artists 2001 Duet with Mary Black